Naudojimosi taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Naudojimosi taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes parduotuvėje www.katilucentras.lt  (toliau – “parduotuvė”).

Nesutinkant su visomis Taisyklėse pateiktomis nuostatomis, naudotis parduotuvės paslaugomis negalima.

2. TERMINAI

2.1. Pirkėjas - prekes užsakęs ir už jas atsiskaitęs asmuo.
2.2. Pardavėjas - Parduotuvę administruojanti UAB "Katilų centras".
2.3. Prekės – tai visos prekės, kurios parduodamos parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
2.4. Užsakymas - vienos ar kelių prekių užsakymas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes parduotuvėje šių Taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas tinkamai ir visiškai atsiskaityti.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui pateikus netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to galinčius atsirasti padarinius.
3.5. Pirkėjas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, įtėvių ar globėjų leidimą naudotis parduotuve. Davęs leidimą naudotis parduotuve bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir/arba pirkėjas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šiose Taisyklėse pateiktų sąlygų laikymąsi.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja nurodytu laiku ir adresu priimti užsakytas Prekes.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas ir aprašymus be išankstinio įspėjimo.
4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
4.6. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PRISTATYMAS

5.1. Užsakymai priimami tiesiogiai susisiekus su pardavėju, nurodžius kontaktinę informaciją ir įvykdžius apmokėjimą.
5.2. Jei užsakytos Prekės sandėlyje nėra - Pardavėjas susisieks su Pirkėju ir informuos apie pristatymo terminą.
5.3. Per didelio užimtumo ir švenčių laikotarpius pristatymas gali užtrukti ilgiau.
5.4. Jei pateikus Užsakymą paaiškės, kad pristatymas dėl nenumatytų priežasčių vėluos, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie numatomą prekių pristatymo datą.
5.5. Užsakytas prekes pristato Pardavėjas arba kurjeris.
5.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su užsakymą pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų Prekių būklę. Pastebėjęs išorinį pažeidimą (įlaužimą, įlenkimą, įbrėžimą ir panašiai), Pirkėjas turi teisę pristatytų Prekių nepriimti ir apie tai kuo skubiau informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu, o apie nepriėmimą ir to priežastis pažymėti siuntos važtaraštyje. Priėmus užsakymą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, bus laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturi.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Prekių kainos parduotuvėje nurodomos EURAIS su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:
6.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą - užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių arba naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje - užsakyme.
6.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais pristačius prekes atliekamas Pardavėjui arba kurjeriui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
6.2.3. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga. Pirkėjas su lizingo bendrove sudaro sutartį dėl prekių pirkimo išsimokėtinai Pardavėjo parduotuvėje.

7. PREKIŲ GARANTIJA

7.1. Visoms parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kuri nurodoma prekių aprašymuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos Prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos naudojimo instrukcijoje.
7.2. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti tas nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes pirkėjas gali grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Grąžinama Prekė turi būti nenaudota ir nepažeista jos pakuotė.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu.
8.3. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir grąžinama originalioje pakuotėje (t.y. toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta) ir su visais komponentais. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.
8.4. Pirkėjo sumokėti pinigai už grąžinamą Prekę, išskyrus pristatymo mokestį, grąžinami per 10 (dešimt) kalendorių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
9.2. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.